Meditacija
Aleksanderio technika

Aleksanderio technika

Aleksanderio technikos tikslas – padėti žmogui atkurti natūralius ir laisvus fizinio kūno judesius, panaikinti įvairius blokus, įtampas ir skausmus, atsiradusius dėl neteisingo (nenatūralaus) naudojimosi savo kūnu.

Galima sakyti, kad ši technika padeda spręsti netaisyklingos laikysenos problemas, tačiau „laikysenos“ terminas Aleksanderio technikoje yra vartojamas labai atsargiai. Tokio dalyko kaip „taisyklinga laikysena“ apskritai nėra – yra tik taisyklingas (natūralus) arba netaisyklingas (nenatūralus) judėjimas.

Atkūrus natūralius kūno judėjimo įpročius, taip pat pagerėja įvairios kitos kūno funkcijos.

1890 metais Frederikas Matiasas Aleksanderis (Frederick Matthias Alexander) šią techniką atrado spręsdamas savo asmenines problemas, susietas su balsu. Tradiciniai gydytojai neturėjo kuo padėti. Tuomet Aleksanderis pradėjo save stebėti, eksperimentuoti ir visų pirma atrado tai, kad jo kaklas buvo pastoviai įtemptas. Atpalaidavus kaklą, pagerėdavo situacija su balsu ir bendru kūno naudojimu - šis suvokimas, kad viskas prasideda nuo kaklo, davė pagrindą visam tolimesniam technikos vystymui.

Žmonės, kurie neteisingai naudojasi savo kūnu, to nesupranta ir nepastebi. Neteisingi įpročiai atrodo normalūs, nes įprasti – juos žmogus klaidingai vertina, kaip teisingus. Todėl visų pirma svarbu save stebėti ir sustabdyti (ang. Inhibition) automatinius neteisingus kūno naudojimo įpročius.

Pastebėkite save, kokią poziciją priimate rašydami, sėdėdami prie kompiuterio, vaikščiodami ir pan. Kur atsiranda įtampos, kurios vietos yra sukaustytos? Jeigu jūsų kūno naudojimo įpročiai yra nenatūralus, vadinasi kažkur kyla įtampos, vieni raumenys dirba vietoj kitų raumenų ne pagal savo funkciją.

Natūralūs ir teisingi kūno įpročiai yra tokie, kokie yra sukurti gamtos ir pastebimi visame gyvajame pasaulyje, ne tik žmonėse.

Taigi, visų pirma svarbu pastebėti savo neteisingus automatinius kūno naudojimo įpročius ir juos sustabdyti (Inhibition).

Toliau, sekantis etapas, tai tinkamas vadovavimas savo kūnui (angl. Direction).

Kadangi viskas prasideda nuo kaklo, visų pirma atpalaiduokite kaklą. Galvą subalansuokite taip, kad ji nesvirtų nei pirmyn, nei atgal.

Įsivaizduokite, kad jūsų galvos viršuje yra kablys, jus traukiantis į viršų. Ši “augimo” į viršų idėja/vaizdinys yra pastebima visame natūraliame pasaulyje.

Galva yra svarbiausias žmogaus orientavimosi elementas, valdymo centras. Kur juda galva, ten juda ir visas kūnas. Pvz. pamatote draugą (galva), galvą pasukate į jo pusę (galva), kyla idėja eiti pasisveikinti (galva), o tada visas likęs kūnas tiesiog seka ir prisitaiko šiam norui.

Aleksanderio technikoje organizmas yra vientisa struktūra. Visos organizmo dalys papildo viena kitą ir veikia darniai. Vadovavimas savo kūnui yra iš "valdymo centro", kurį sudaro kaklas ir galva.

Labai svarbu suprasti, kad neįmanoma atkurti teisingų kūno naudojimo įpročių tiesiogiai. Nepavyks tiesioginėmis pastangomis nuslopinti įtampos ar ištiesinti nugaros - nebent tik trumpam laikui, o tuomet kažkurioje kitoje kūno dalyje kils kompensacinės įtampos.

Aleksanderio technika praktikuojama netiesioginiu būdu. Visų pirma sustabdoma automatinė organizmo veikla. Tada imama vadovauti savo kūnui iš "valdymo centro": atpalaiduojamas kaklas, galva subalansuojama per vidurį, kablio vaizdinio pagalba galva juda į viršų, pečiai į šalis. Visos kitos kūno dalys savaime prisitaiko ir natūraliai atranda savo tinkamas vietas ir funkcijas. Kaklas ir galva tai centrinė organizmo valdymo ašis, nuo kurios viskas prasideda.

Bet kokie tiesioginiai bandymai keisti savo laikyseną yra pasmerkti žlugti. Teigiami pokyčiai įvykstą netiesioginiu būdu, pradedant nuo kaklo atpalaidavo, galvos subalansavimo ir leidžiant atsipalaiduoti visoms kitoms kūno dalims. Jeigu kurioje nors dalyje yra skausmas, įtampa, tereikia jai leisti atsipalaiduoti ir ją neutraliai stebėti, nebandant jos kaip nors įtakoti. Kai tokia kūno dalis nepatiria jūsų valios įtakos ir jai, pradedant nuo kaklo, yra duodamas leidimas atsipalaiduoti, kūnas natūraliai ir savaime subalansuoja visas atskiras dalis į harmoningą, teisingą ir optimalų veikimą.

Taip pat svarbu suprasti, kad Aleksanderio technika yra ne pavieniai pratimai. Reikia išmokti šią techniką praktikuoti visada, bet kokioje padėtyje ar situacijoje. Sėdint, gulint, dirbant, vaikštant, sportuojant ar pramogaujant, visais šiais ir kitais atvejais, kai mes naudojamės savo kūnu. Visais šiais atvejais tikslas yra atkurti natūralius kūno naudojimo įpročius, kad jie pereitų į automatinį lygmenį ir būtų praktikuojami 24 valandas per parą.

Pavyzdžiui, pastebėkite, kaip naudojatės kompiuterio pele, klaviatūra ar mobiliuoju telefonu. Ar jūsų rankoje ir kitose kūno dalyse yra įtampų, ar mygtukus spaudžiate stipriai, su jėga. Galbūt įtampą jaučiate akyse arba mąstyme. Jei taip, vadinasi išnaudojate per daug jėgos, sukeliate sau nereikalingo streso ir pan. Minėti įrenginiai didelės jėgos ir vidinės įtampos nereikalauja, tad jei šie šalutiniai dalykai atsiranda, vadinasi savo kūnu naudojatės neefektyviai, greičiau pavargstate, jaučiate perteklinį stresą ir pan. Taip neefektyviai naudojantis kūnu ilgą laiką, vieni raumenys dirba vietoj kitų ir dėl to gali atsirasti įvairūs skausmai ar kiti kūno naudojimo sutrikimai. Jeigu ilgą laiką esate psichologinėje įtampoje, jaučiate perteklinį stresą, šie psichologiniai dalykai taip pat išsivysto į įvairias savijautos ir net fizinio kūno problemas.

Šiame straipsnelyje tik labai trumpai paminėjau pačius esminius punktus ir principus. Kiekvienas, norintis gauti naudos, turėtų plačiau ir nuodugniau susipažinti su šia technika. Rekomenduoju knygą Michael Gelb “Body Learning”.


Meditacija
Aleksanderio technika
skaidrus.lt 2012-2021